"حالا خورشید" و سیاه نمایی که افشا شد!

رضا رشــیدپور مجــری معــروف فرهنگی، هنــری، سیاســی و … در برنامه زنده تلویزیونــی «حالا خورشــید»و با آنتنی که صدا و ســیمای جمهوری اســلامی ایران در اختیارش گذاشته است با یک بازمانده از زلزله کرمانشــاه به گفت وگو نشسته اســت.

به گزارش خبرداغ ،  رضا رشــیدپور مجــری معــروف فرهنگی، هنــری، سیاســی و … در برنامه
زنده تلویزیونــی «حالا خورشــید»و با آنتنی که صدا و ســیمای جمهوری
اســلامی ایران در اختیارش گذاشته است با یک بازمانده از زلزله کرمانشــاه
به گفت وگو نشسته اســت.

 پرده اول صبــح ۲۶ فروردیــن ۹۷ اســت.
رضا رشــیدپور مجــری معــروف فرهنگی، هنــری، سیاســی و … در برنامه
زنده تلویزیونــی «حالا خورشــید» و با آنتنی که صدا و ســیمای جمهوری
اســلامی ایران در اختیارش گذاشته است با یک بازمانده از زلزله کرمانشــاه
به گفت وگو نشسته اســت. خانم محمودی آرایشگر اســت. او بعــد از زلزله
بســاط گریم و آرایش گری اش را برده اســت توی یک چــادر مســافرتی و همان
جــا مردم را آرایش می کند. تیم رشــیدپور او را پیدا کرده اســت و حالا او
در برنامه زنــده درباره وضعیت امــروزش گفت وگو می کند. رشــیدپور می
پرسد و او جواب می دهد. – شــما کجا زندگــی می کنید؟ دقیق می گویید؟ –
بله. سرپل ذهاب. مسکن مهر. – شما هنوز در چادر زندگی می کنید؟ – بله! شــب
ها بچه های من می ترسند و جرئت نمی کنند بخوابند. می ترســند درخت بیفتد
بالای سرشان. – کانکس نگرفته اید؟ – نه! – چرا؟ باید آشنا داشته باشید؟ –
برای کانکس؟ بله. – پس وضعیت به سامان نیست؟ – نه. اصلا. – دیگه از این
مستندتر کسی نمی تواند حرف بزنــد. اینکه یک نفر از بازمانده ها بیاید
برایمان توضیح بدهد. پرده دوم روز گذشــته در فضای مجازی کلیپی پخش شــد که
در آن نشــان می دهد فردای آن روز بچه هــای «خبر آنلاین» رفته انــد و
این خانــم محمودی را پیدا کرده انــد. او درســت می گویــد. اهل ســرپل
ذهاب اســت و در مسکن مهر زندگی می کند. اما خانه اش از خیلی از خانه های
سرپل ذهاب شیک تر و بهتر در تصویر نمایان است. وقتی برو بچه های «خبر
آنلاین» از او می پرســند: خانه ات که تمیز است، می گوید: تعمیر کرده ایم.
از او می پرســند: کــی رفته ایــد برنامه «حالا خورشــید». می گوید:
دیروز. ۲۶ فروردین. می پرســند: پس چرا گفته اید در چــادر زندگی می
کنیــد؟ می گوید: ما هنوز هــم در چادر زندگی می کنیم. شب ها می رویم چادر
ولی روزها می آییم داخل خانه! می گوینــد: چطور رفته اید برنامــه «حــالا
خورشــید»؟ می گوید: خبرنگار یک روزنامه شماره ام را گرفت و من را از
برنامه دعوت کردند… پرده سوم وقتی در تلویزیون جمهوری اســلامی و به این
وضــوح در برنامه ای صبحگاهی که اســمش «حالا خورشــید» اســت، پمپاژ
ناامیدی و ســیاه نمایی می شود، آیا باید از آمدنیوز و بی بی ســی فارسی و
کانال هــای تلگرامــی و غیرتلگرامی آن ورِ آبــی توقــع امیدآفرینــی برای
مردمــان این دیار داشــت؟ این ماجرا در خوش بینانه تریــن حالت روایت عدم
اشــراف رســانه ملی ما بر مسائل امروز کشور است. دوربین های تلویزیون چرا
به سمت خورشید امید و این همه مردم و مسئولینی که در حال بازسازی مادی و
معنوی سر پل ذهاب های این کشورند نمی چرخد؟ آیا این نشــانه یک بیماری
نیســت؟ آیا نباید در اصل بســیاری از برنامه های کینه توزانه و سیاه نمایی
که از رســانه های متکثر خارجــی و بعضا داخلی در حال پمپاژ ناامیدی
هســتند شک کرد؟ پرده آخر روزنامه نگاری تحقیقــی فقط به دنبال پرونده
هــای مرمــوز فســاد اقتصادی بودن نیســت. که البته آن هم هســت. این
یادداشــت نمی خواهــد کار مهم و طاقت فرسای این دسته از روزنامه نگاران
عزیز را کوچک جلــوه دهد. اما به نظر می رسد باید در بســیاری از برنامه
های ســیاه نما و ناامید بازنگری و مداقه کرد. باز هم خدا به بچه هــای
«خبر آنلاین» خیر دهد. روزنامه قدس در این وانفسای ناامیدســازی مردم با
خبرهای راست و دروغ، به جامعه خبری پیشنهاد می کند بیایید برای انجام رسالت
خبرنگاری به روش بچه های «خبــر آنلاین» به دنبال صحــت و ســقم هرگونه
خبــر منفی مشکوک باشیم. این چالشی است برای پاک کردن گریــم و آرایش
ناامیدی از چهره اخبار منفی علیه انقلاب اسلامی. حالا نوبت خورشــید اســت.
خورشید خبرنــگاری حقیقت جو و حقیقت یاب. چالش «حالا خورشیدِ» امید.

قدس آنلاین

Let’s block ads! (Why?)

Source: فرهنگی

الیور استون در جشنواره جهانی فیلم فجر : مامور امنیتی آمریکا نیستم/ «اسکندر» را زمان بدی ساختم

الیور استون کارگردان سینمای هالیوود گفت: امروز شاهد یک جنگ امنیتی سایبری هستیم که پول زیادی در آن خرج می شود. در آمریکا فرماندهی سایبری وجود دارد که در حقیقت رکن پنجم ارتش این کشور است. شرکت های خصوصی اطلاعات را خریداری می کنند و حتی گاهی دولت این شرکت ها همدست می شوند.

الیور استون در جشنواره جهانی فیلم فجر : مامور امنیتی آمریکا نیستم/ «اسکندر» را زمان بدی ساختم

الیور
استون کارگردان سینمای هالیوود با اشاره به اینکه دوران تجارت هالیوود رو
به اتمام است، کارگردانان جوان را به ساخت آثاری در مورد اتفاقات سایبری
دنیا تشویق کرد.

به گزارش خبرداغ  به نقل از ستاد خبری سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم
فجر، الیور استون کارگردان، نویسنده و تهیه‌کننده هالیودی آخرین کارگاه
«دارلفنون» سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر را در کاخ جشنواره برگزار
کرد.

پیش از شروع کارگاه، مازیار میری مدیر «دارالفنون» سی و ششمین جشنواره
جهانی فیلم فجر ضمن ابراز خوشحالی از حضور الیور استون در ایران از وی برای
اینکه بلافاصله پس از بازگشت از اصفهان به کارگاه آمده است تشکر کرد.
همچنین کلیپی کوتاه از این کارگردان پخش شد که در آن قسمتی از بعضی آثار او
به همراه مصاحبه هایش با مهمترین رسانه های دنیا به تصویر کشیده شده بود.

استون با اشاره کوتاهی از زندگی ناخوشایند خود در دوران کودکی و نوجوانی
گفت: من پدر سختگیری داشتم که البته همیشه به من پول خوبی می داد و من با
آن پول کتاب های مصور می خریدم. در 18 سالگی به دلیل مشکلاتی که با والدینم
داشتم خانه را ترک کردم. پس از آن وارد یک دوران گیج کننده و دردناک شدم و
چندین شغل عوض کردم و حتی به عنوان معلم به ویتنام رفتم.

وی ادامه داد: سپس به شهرم بازگشتم و کتابی با 1300 صفحه نوشتم که البته
هرگز منتشر نشد و این برایم اتفاق دردناکی بود. پس از آن بود که برای بار
دوم شهرم را ترک کردم و به عنوان سرباز به ویتنام رفتم. باور من این بود که
با کمونیسم مبارزه می کنیم و پروپاگاندای حکومت را باور کرده بودم، اما پس
از بازگشت از جنگ به شدت احساس کرختی می کردم برای همین دوباره رو به
نوشتن آوردم و تصمیم گرفتم صلح طلب باشم. من در دوران جوانی احساس عمیقی از
خشم داشتم چیزی که هنوز هم احساس می کنم. در حقیقت ساخت فیلم به من کمک می
کند تا بتوانم با این مساله کنار بیایم.

کارگردان فیلم سینمایی «متولد چهارم ژوییه» با تاکید بر اینکه در همه
قسمت های دنیا روند ساخت آثار انتقادی چه از حیث گرفتن مجوزها و چه از حیث
پیدا کردن سرمایه گذار کار بسیار سختی است، عنوان کرد: من برای شروع
فیلمسازی ام مشکلات بزرگی داشتم. قبل از اینکه وارد هالیوود شوم سه فیلم
کوتاه ساخته بودم که یکی از آنها چندان بد نبود اما وقتی وارد هالیوود شدم
خیلی سخت توانستم اولین اثرم را بسازم که اصلاً چیز خوبی از آب درنیامد و
شکست تجاری خورد.

استون فیلم سینمایی «سالوادور» را نقطه عطفی در زندگی کاری اش عنوان کرد
و گفت: با اینکه این فیلم چندان موفق نبود ولی برای من اعتبار بزرگی آورد.
پس از آن موفق شدم فیلم «پلاتون» را بسازم که موفقیت تجاری بسیار بزرگی
بود.

کارگردان فیلم سینمایی «قاتلین بالفطره» در پاسخ به یکی از دانشجویان
درباره واکنش یک کارگردان در قبال درخواست حکومت برای ساخت فیلم سفارشی،
تصریح کرد: وقتی در سیستمی هستید که به شما می گویند چه فیلمی بسازید باید
آدم باهوشی باشید. سیستم می گوید من برای این فیلم ها هزینه می کنم و اگر
می خواهید فیلمساز باشید ناگزیر هستید که فیلم بسازید، بنابراین باید
بتوانید با قوانین بازی کنید. متاسفانه امروز پول و سرمایه تعیین کننده همه
چیز است و دوران سختی را پشت سر می گذاریم. با این حال باید سعی کنید
همیشه انسانیت تان را زنده نگه دارید.

کارگردان فیلم سینمایی موزیکال «درها» ساخت این اثر را که درباره
زندگینامه جیم موریسون موزیسین آمریکایی است، بسیار لذت بخش توصیف کرد و
گفت: به نظر من موریسون بیشتر شاعر بود تا خواننده و یک زندگی به شدت
رمانتیک در ذهنش داشت. او البته زندگی ناسالمی داشت و در جوانی هم فوت شد
برای همین موریسون را به عنوان الگو به هیچ کس توصیه نمی کنم. با این حال
من فکر می کنم او فردی بود که می خواست از همه بندها رهایی پیدا کند.

استون در پاسخ به دانشجویی که نظر وی را درباره ولادیمیر پوتین رییس
جمهوری روسیه پرسیده بود، تصریح کرد: پوتین سیاستمدار بسیار بزرگی است و 18
سال است که در بالاترین سطوح قدرت حضور دارد. من برای ساخت مستند «گفتگو
با آقای پوتین» بیش از 30 ساعت با او مصاحبه کردم. پوتین هرگز پیش از
مصاحبه از من محور سوالاتم را نمی پرسید و پس از مصاحبه هم درخواست هیچ
ادیتی نکرد.

وی ادامه داد: روسیه منابع بسیار غنی دارد و یک کشور بزرگ هسته ای است.
من فکر می کنم در آمریکا خیلی بد با موضوع روسیه برخورد می شود. رسانه های
غربی همیشه نام پوتین را با صفت های خوارکننده به کار می برند. متاسفانه در
بحث سیاست همه چیز را ایدئولوژی تعیین می کند و من اصلا این موضوع را دوست
ندارم. من سعی کردم در این مستند مثل فیلمسازان رفتار کنم نه مثل
ژورنالیست ها.

کارگردان فیلم سینمایی «اسنودن» درباره اهمیت ورود کارگردانان جوان به
ساخت فیلم هایی در حوزه سایبری گفت: امروز با وجود گسترش دنیای سایبری کسی
درک درستی از آنچه که دولت از ما می داند، ندارد. ما نمی دانیم ولی باید
بدترین احتمال را دهیم. در آمریکا مردم به ناظران خودشان اعتماد دارند در
حالی که این دیدگاه اشتباهی است. دنیای سایبری قدرت نامحدودی برای حکومت
بوجود آورده است، بدون اینکه کنترلی رویش وجود داشته باشد. بودجه های نظامی
به شکل وحشتناکی رشد کرده است در حالی که هزینه های اجتماعی را کاهش داده
اند. آمریکا البته معتقد است که روسیه، ایران و کره شمالی باعث افزایش
بودجه نظامی شده اند.

وی ادامه داد: امروز شاهد یک جنگ امنیتی سایبری هستیم که پول زیادی در
آن خرج می شود. در آمریکا فرماندهی سایبری وجود دارد که در حقیقت رکن پنجم
ارتش این کشور است. شرکت های خصوصی اطلاعات را خریداری می کنند و حتی گاهی
دولت این شرکت ها همدست می شوند.

استون درباره فیلم سینمایی «اسنودن» گفت: من دوست دارم فیلمی بسازم که
کسی دوست نداشته باشد آن را بسازد و «اسنودن» همچین فیلمی بود. ما در
آمریکا و در همه کشورهای دیگر دنیا به فاش کننده ها احتیاج داریم. البته با
توجه به مضمون فیلم به سختی برای اسنودن توانستیم پخش کننده پیدا کنیم و
در آمریکا هم به فروش مناسبی نرسیدیم چون این شخص قهرمان جذابی برای
آمریکایی ها نیست و در فیلم با مشت توی صورت کسی نمی زند!

این کارگردان ادامه داد: من بارها با اسنودن واقعی ملاقات کردم و
اطلاعات فنی زیادی از او گرفتم. بیشتر مردم در آمریکا فکر می کنند اسنودن
آدم خوبی نیست چون رازها را فاش کرده است. در آژانس امنیت ملی نیز می گویند
او ناقض قانون اساسی است. رابطه اسنودن با نامزدش در این فیلم کاملاً
واقعی است و این دختر هیچ اطلاعی از شغل او نداشت.

کارگردان فیلم سینمایی «جوخه» در پاسخ یکی از دانشجویان که از وی خواسته
بود در مورد چگونگی ساخت فیلم هایی که محتوایی ضد سیاست های آمریکا دارند
توضیح دهد، عنوان کرد: بعضی در آمریکا و حتی ایران فکر می کنند چون تا حالا
کشته نشده ام پس حتماً من مامور CIA هستم! در حالی که من تا به حال حتی یک
مامور CIA را ندیدم. البته این سازمان سعی می کند روی پروژه های من
اثرگذار باشد چون نفوذ زیادی در هالیوود دارد. حتما به خاطر دارید برای
جایزه فیلم «آرگو» از کاخ سفید به مراسم اسکار تماس گرفته شد. این نشان می
دهد هالیوود و واشنگتن چه ارتباط عمیقی با هم دارند.

وی در مورد پرسش یکی دیگر از دانشجویان که پرسیده بود کارگردان خوب
دیکتاتور است یا دموکرات؟ عنوان کرد: من فکر می کنم کارگردان باید هم
دیکتاتور و هم دموکرات باشد و شما باید قبل از اینکه سر صحنه بروید سعی
کنید مسایل را بین عوامل حل کنید. کارگردانی یک محک هم است و من یاد گرفته
ام حتی با سوال ها و رفتارهای احمقانه هم صبورانه رفتار کنم.

استون در جواب به سوال دانشجوی سوئدی با این مضمون که چگونه می توان
فیلمنامه ای چند لایه نوشت، عنوان کرد: من سعی می کنم تا می توانم در فیلم
هایم کشمکش ایجاد کنم مثلاً اگر سر میز شام هستید به همسرتان بگویید این چه
چیز مسخره ایست که درست کردی! البته شاید شما نتوانید درک کنید چون در
سوئد اصلا عصبانی نمی شوید. (با خنده)

کارگردان فیلم سینمایی «متولد چهارم ژوییه» در جواب یک دانشجوی چینی که
نظرش را درباره کار کردن با فیلمسازان این کشور پرسیده بود، گفت: من چند
بار سعی کرده ام آنجا فیلم بسازم ولی سانسور مانع شد.

وی ادامه داد: فیلم خوب همیشه راه خودش را پیدا می کند البته ممکن است بهای ساخت فیلم شجاعانه زندان باشد.

استون در مورد چگونگی انتخاب بازیگر در فیلم هایش تصریح کرد: باید کسانی
را انتخاب کنید که بیننده از دیدن آنها لذت ببرد نه اینکه یک مرد و زن به
دردنخور و کسل کننده بگذارید چون در زندگی روزمره داریم اینگونه افراد را
می بینیم. من درک نمی کنم چگونه فیلم های ایرانی و هندی تا این حد خسته
کننده می شوند و در آخر هم در بعضی جشنواره ها جایزه می برند!

وی در جواب دانشجوی ایرانی در مورد تحریف تاریخ در فیلم «اسکندر» گفت:
من از نگاه خودم این فیلم را ساختم که با نگاه شما متفاوت است. کسی امروز
وجود ندارد که در زمان تاریخی این فیلم زندگی کرده باشد تا به ما بگوید
دقیقاً چه اتفاقاتی افتاده یا ملکه ایران در زمان هخامنشی چه شکلی بوده
است. البته موافقم که زمان خیلی بدی را برای ساخت فیلم «اسکندر» انتخاب
کردم چون بوش جنگ علیه عراق را چندی بعد از اکران فیلم آغاز کرد و من خبر
نداشتم قرار است چه اتفاقی بیفتد. از طرف دیگر متاسفانه کمپانی برادران
وارنر فیلم را آنگونه که می خواستند ادیت و 26 دقیقه از فیلم را حذف کردند.
پیشنهاد می کنم همه نسخه دی وی دی 2014 این فیلم را که به صورت دلخواه من
ادیت شده است تماشا کنند.

این کارگردان در انتهای کارگاه با اشاره به وجود تلفن های هوشمند، دوران
تجارت فیلم های هالیوود را تمام شده دانست و گفت: شاید خیلی از شما هنوز
از من سوالات زیادی داشته باشید، من در حال نگارش دفتر خاطراتم هستم و در
آنجا به خیلی از مسایل پاسخ داده ام.

در پایان این کارگاه مازیار میری دیپلم «دارالفنون» را به الیور استون
اهدا کرد و دانشجویان به همراه رضا کیانیان و فاطمه معتمد آریا با این
کارگردان عکس یادگاری گرفتند.

از حاشیه های جالب این کارگاه، پرسش یکی از دانشجویان از کشور ترکیه بود
که استون بعد از پاسخ به وی ابراز امیدواری کرد روزی در مورد نسل کشی
ارامنه فیلم بسازد. بلافاصله بعد از این صحبت دانشجویی از ارمنستان پرسش
خود را مطرح کرد که باعث خنده کارگردان هالیوودی و حاضران شد.

Let’s block ads! (Why?)

Source: فرهنگی

«بهنام بانی» بازیگر می شود!؟

محمد حاتم پور درباره فعالیت بانی برای تیتراژخوانی سریال‌ها بیان کرد: تیمی ۵ نفره هستیم که حامد برادران به عنوان مدیر هنری، بنده و بهنام بانی پیشنهادات را بررسی می‌کنیم. پیشنهادات زیادی برای تیتراژ سریال‌ها و حضور در فیلم‌های سینمایی در حال ساخت و آثار شبکه نمایش خانگی شده است. حداقل در ۴ تا ۵ ماه گذشته ۷ مورد پیشنهاد شده است. بررسی می‌کنیم اگر مناسب شخصیت و کار بهنام بانی باشد و ضربه‌ای به سیستم هنری او و مجموعه نزند استقبال می‌کنیم.

«بهنام بانی» بازیگر می شود!؟

به گزارش خبرداغ ، مدیر برنامه‌های بهنام بانی گفت: حداقل در ۴ تا ۵ ماه گذشته ۷ مورد
پیشنهاد شده است. بررسی می‌کنیم اگر مناسب شخصیت و کار بهنام بانی باشد و
ضربه‌ای به سیستم هنری او و مجموعه نزند استقبال می‌کنیم.

محمد
حاتم پور مدیر برنامه‌های بهنام بانی درباره فعالیت‌های این خواننده گفت:
قطعه “صد سال” را دو روز گذشته منتشر کردیم، فعلا برنامه‌ای برای انتشار
قطعه نخواهیم داشت و شاید تا دو ماه آینده قطعه جدید را منتشر کنیم.

وی
درباره کنسرت‌های بانی اظهار کرد: این خواننده تا اول ماه رمضان کنسرت
تهران، آستارا، شیراز و اراک را قبل از ماه مبارک رمضان برگزار خواهد کرد و
ادامه کنسرت‌ها به بعد از ماه مبارک رمضان منتقل خواهد شد. تاریخ دقیق
کنسرت‌های شیراز و اراک را به دلیل این که هنوز مجوز آن صادر نشده است
نمی‌توانیم اعلام کنیم، ولی نیمه دوم اردیبهشت ماه قبل از ماه مبارک رمضان
این کنسرت‌ها برگزار خواهد شد.

مدیر برنامه‌های
بهنام بانی به فعالیت موسیقایی این خواننده در زمینه آلبوم پرداخت و توضیح
داد: بهنام بانی در حال حاضر آلبومی منتشر نکرده و به صورت تک قطعه فعالیت
می‌کند. فضای آلبوم متاسفانه خوب نیست و آن قدر میزان دانلود‌ها و کپی‌های
غیرمجاز زیاد است که شرکت ما هر آلبومی در سال گذشته منتشر کرده بین ۷۰ تا
۱۵۰ میلیون ضرر مالی کرده ایم.

طاهری ادامه داد:
قرار بر این بود که آلبوم “عاشقم کرده” را منتشر کنیم، اما با توجه به این
فضا و دلایل منصرف شدیم، چون در مهر و آبان ۹۶ با انتشار دو آلبوم بیش از
۱۰۰ میلیون ضرر دادیم.

وی درباره فعالیت بانی
برای تیتراژخوانی سریال‌ها بیان کرد: تیمی ۵ نفره هستیم که حامد برادران به
عنوان مدیر هنری، بنده و بهنام بانی پیشنهادات را بررسی می‌کنیم.
پیشنهادات زیادی برای تیتراژ سریال‌ها و حضور در فیلم‌های سینمایی در حال
ساخت و آثار شبکه نمایش خانگی شده است. حداقل در ۴ تا ۵ ماه گذشته ۷ مورد
پیشنهاد شده است. بررسی می‌کنیم اگر مناسب شخصیت و کار بهنام بانی باشد و
ضربه‌ای به سیستم هنری او و مجموعه نزند استقبال می‌کنیم، اما اگر طوری
باشد که فضا متفاوت باشد و حس کنیم به کار ضربه می‌خورد در این آثار شرکت
نخواهیم کرد.

مدیر برنامه‌های بهنام بانی
خاطرنشان کرد: بررسی همه جوانب در پیشنهاداتی که تعداد آن‌ها کم هم نیست
اعم از بازیگری و خوانندگی به شرط پیشبرد منافع هنری بانی در اولویت کار
ماست.

منبع: میزان

Let’s block ads! (Why?)

Source: فرهنگی

صدا و سيما هم از پيام رسان‌ داخلی استفاده می‌كند

سازمان صداوسیما با برنامه ریزی های انجام گرفته از یكسال گذشته تقویت پیام رسان های داخلی را در دستور كار خود قرار داده و زیر مجموعه های مختلف اداری، تولیدی و خبری خود را به استفاده از آنها و به ویژه پیام رسان «سروش» ملزم كرده بود و از این پس با بخشنامه امروز دكتر علی عسكری اجرای این برنامه به مرحله آخر خود می‌رسد و استفاده از هرگونه پیام رسان خارجی بویژه پیام رسان تلگرام در رسانه ملی ممنوع خواهد بود.

صدا و سيما هم از پيام رسان‌ داخلی استفاده می‌كنددستور رئيس رسانه ملی و با هدف حفظ منافع ملی بخش های مختلف سازمان صدا و سيما فقط از پيام رسان های داخلی استفاده می كنند.

به گزارش  خبرداغ  به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، سازمان صداوسیما با
برنامه ریزی های انجام گرفته از یكسال گذشته تقویت پیام رسان های داخلی را
در دستور كار خود قرار داده و زیر مجموعه های مختلف اداری، تولیدی و خبری
خود را به استفاده از آنها و به ویژه پیام رسان «سروش» ملزم كرده بود و از
این پس با بخشنامه امروز دكتر علی عسكری اجرای این برنامه به مرحله آخر خود
می‌رسد و استفاده از هرگونه پیام رسان خارجی بویژه پیام رسان تلگرام در
رسانه ملی ممنوع خواهد بود.

رئیس رسانه ملی همچنین در این بخشنامه با تاكید بر حمایت ویژه از همه
پیام رسان های داخلی، مسئولان سازمان را موظف كرد از كسب و كارهایی كه در
پیام رسان های داخلی فعالیت می كنند حمایت ویژه كنند و تسهیلات خاصی برای
آنها در نظر گیرند.

باشگاه خبرنگاران

Let’s block ads! (Why?)

Source: فرهنگی

توضیحات رشیدپور درباره‌ی روایت جعلی از سرپل ذهاب: شخصیت هیچکدام از هموطنانم را با جدل رسانه‌ای تاخت نمیزنم

رشیدپور در بخش‌هایی از توضیحاتش گفته است: من شخصیت هیچکدام از هموطنانم را با جدل رسانه‌ای تاخت نمیزنم و به کسی اجازه نمیدهیم او را تخریب کند. خبر خبرگزاری‌ها صحیح است. از صمیم قلب از مخاطبان برنامه عذرخواهی می‌کنم.

توضیحات رشیدپور درباره‌ی روایت جعلی از سرپل ذهاب: شخصیت هیچکدام از هموطنانم را با جدل رسانه‌ای تاخت نمیزنم

به گزارش خبرداغ ، رضا رشیدپور با پذیرش اینکه روایت اخیری که در برنامه «حالا خورشید»
از سرپل‌ذهاب مطرح شده، جعلی بوده است، از بینندگان عذرخواهی و توضیحاتی را
در این خصوص بیان کرد.

رشیدپور در بخش‌هایی از
توضیحاتش گفته است: من شخصیت هیچکدام از هموطنانم را با جدل رسانه‌ای تاخت
نمیزنم و به کسی اجازه نمیدهیم او را تخریب کند. خبر خبرگزاری‌ها صحیح است.
از صمیم قلب از مخاطبان برنامه عذرخواهی می‌کنم.

در توضیحات تکمیلی رشیدپور اینگونه آمده است:

«در ۲۴ ساعت گذشته برخی رسانه‌ها نوشتند “رشیدپور دروغ گفت” و “روایت جعلی رشیدپور از سرپل ذهاب”!

مردم
باید بدانند فلسفه دعوت از ایشان این بود که ۵ روز بعد از زلزله برای شادی
مردم سرپل ذهاب با امکانات اولیه ارایشگاه راه انداخته بود.

در
بین گفتگو، بانوی محترم از نیازهایشان صحبت کردند و از نبود کانکس حرف
زدند که حالا خورشید به رسم همیشگی گفت می‌تواند این نیاز را تامین کند.

در
۲۴ ساعت گذشته گروهی که مشغول پیگیری برای ارسال کانکس بودند متوجه شدند
که حرف‌های این بانوی محترم در آنتن زنده “خیلی دقیق” نبوده است و بحمدالله
اوضاعشان رو به سامان است/ بنابراین خبر خبرگزاری‌ها صحیح است.

من نمی‌خواهم کسی را تخریب کنم. یک بانوی رنج کشیده شاید بنا به هیجان و یا استرس آنتن و … تلاش کرده نیاز همشهریانش را مطرح کند.

من شخصیت هیچکدام از هموطنانم را با جدل رسانه ای تاخت نمیزنم و به کسی اجازه نمیدهیم او را تخریب کند.

ما یک برنامه زنده تلویزیونی داریم که به کسی امر و نهی نمیکنیم چه بگوید یا چه نگوید.

به
رسم حرفه‌ای و به عنوان تهیه‌کننده برنامه از صمیم قلب از مخاطبان برنامه
ام عذرخواهی میکنم و آرزو می‌کنم همه زلزله‌زده‌ها آنقدر در آرامش باشند که
کسی نیاز به کانکس نداشته باشد.

من از کسانی که
اشتباه را با اشتباه دیگری جبران می‌کنند گلایه دارم/ کسانی که با یک
دوربین وارد منزل این بانو شدند و با ان لحن با او صحبت کردند.»

در
روزهای اخیر برنامه صبحگاهی «حالا خورشید» با حضور یک بانوی زلزله‌زده
کرمانشاهی روایتی از کارآفرینی و زندگی در چادرها را بعد از گذشت بیش از
پنج ماه از زلزله سرپل‌ذهاب به تصویر کشید که در ادامه دوربین یکی از
خبرگزاری‌ها با حضور در آپارتمان محل زندگی این فرد که اتفاقا از امکانات
قابل قبولی هم برخوردار بود، از جعلی بودن این خبر پرده برداشت.

منبع: ایسنا

Let’s block ads! (Why?)

Source: فرهنگی

اکران «عصبانی نیستم» قطعی شد

غلامرضا فرجی از اکران قطعی ۶ فیلم جدید از حدود نیمه اردیبهشت در سینماهای سراسر کشور خبر داد.

اکران «عصبانی نیستم» قطعی شدبه گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا: غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش با اشاره به اینکه اولین
جلسه شورای صنفی نمایش بعدازظهر امروز در خانه سینما تشکیل شد گفت: در این
جلسه مقرر شد فیلم سینمایی چهارراه استانبول به کارگردانی مصطفی کیایی در
گروه سینمایی آزادی، فیلم خجالت نکش به کارگردانی رضا مقصودی در گروه
سینمایی استقلال، فیلم سینمایی جشن دلتنگی به کارگردانی پوریا آذربایجانی
در سرگروهی سینمای زندگی، فیلم سینمایی خوک به کارگردانی مانی حقیقی در
سرگروه سینمایی کورش، فیلم سینمایی تگزاس در گروه سینمایی ماندانا فیلم
سینمایی عصبانی نیستم در گروه سینمایی ایران ،به عنوان اکران دوم نوروز به
نمایش دربیاید.

وی ادامه داد: به جز فیلم تگزاس که اکران آن از روز چهارشنبه ۲۹ فروردین
ماه در گروه سینمایی ماندانا آغاز می‌شود اکران سایر فیلم‌ها بعد از کاهش
کف فروش فیلم‌هایی در حال اکران آغاز خواهد شد و به احتمال فراوان اکران
دوم نوروز از نیمه اردیبهشت ماه آغاز می‌شود.

فرجی درباره معرفی اعضای جدید گفت: جلسه امروز با حضور اعضای قبلی شورا
برگزار شد و معرفی نمایندگان جدید صنوف و تشکیل جلسه با نمایندگان جدید به
هفته آینده موکول شد.

Let’s block ads! (Why?)

Source: فرهنگی

سید عباس صالحی: کاغذ در لیست کالاهای اساسی قرار گرفت

کاغذ در لیست کالاهای اساسی چون مواد غذایی و دارویی قرار گرفت و از تفاوت ارزی، که دولت تامین می‌کند، برخوردار خواهد بود.

سید عباس صالحی: کاغذ در لیست کالاهای اساسی قرار گرفت

به گزارش خبرداغ،در پی مشکل کاغذ که چندی است گریبان مطبوعات و نشریات خصوصی را گرفته
است، سید عباس صالحی با انتشار پیامی در صفحه شخصی توئیتر خود، در این باره
سخن گفت.

او نوشت: “‏کاغذ در لیست کالاهای اساسی
چون مواد غذایی و دارویی قرار گرفت و از تفاوت ارزی، که دولت تامین
می‌کند، برخوردار خواهد بود.

برای ناشران، نویسندگان و اصحاب مطبوعات، خبر خوشایندی است که دولت نیاز فرهنگی را چونان غذا و دارو برای کشور مهم و اساسی می‌داند.”

منبع: ایسنا

Let’s block ads! (Why?)

Source: فرهنگی

آغاز پیش‌فروش بلیت‌های جشنواره جهانی فجر

پیش فروش بلیت‌های سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر به صورت تک سانس از امروز یکشنبه ۲۶ فروردین آغاز می‌شود.

آغاز پیش‌فروش بلیت‌های جشنواره جهانی فجر

به گزارش خبرداغ به نقل از سینماسینما:
پیش فروش بلیت‌های جشنواره جهانی فیلم فجر به صورت تک سانس از ساعت ۱۵
یکشنبه ۲۶ فروردین در سایت سینماتیکت و سایت جشنواره آغاز می‌شود و امکان
خرید بلیت تک سانس تا پایان جشنواره ادامه دارد.

متقاضیان می توانند هر بلیت را به مبلغ ۱۰ هزار تومان خریداری کنند ولی
اعضای باشگاه از تخفیف ۵۰ درصدی برخوردارند. هر فرد پس از خرید بلیت، کد
رهگیری دریافت می‌کند.

هر یک از افرادی که اقدام به تهیه بلیت می کنند تنها امکان خرید دو بلیت
برای هر سانس را دارند اما برای هر تعداد سانس که مایل باشند می‌توانند
بلیت بخرند.

از آنجا که امکان عودت یا تعویض بلیت‌های خریداری شده وجود ندارد،
مطالعه و بررسی کامل جداول و برنامه‌های اکران فیلم‌ها برای تمامی کسانی که
قصد تهیه بلیت‌های جشنواره جهانی فیلم فجر را دارند ضروری است.

مخاطبان پس از رزرو اینترنتی بلیت فیلم‌های مورد نظر خود می‌توانند در
روز نمایش فیلم با مراجعه حضوری به گیشه فروش بلیت در پردیس چارسو و سینما
فلسطین و ارایه کد رهگیری مربوطه بلیت‌های خود را دریافت کنند.

آدرس سایت رسمی جشنواره Fajriff.com و پست الکترونیکی جشنواره Info@Fajriff.com است.

سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر ۱۹ تا ۲۷ آوریل ۲۰۱۸ (۳۰ فروردین تا ۷
اردیبهشت ۱۳۹۷) به دبیری سیدرضا میرکریمی در تهران برگزار می‌شود.

Let’s block ads! (Why?)

Source: فرهنگی

بازدید جوان ترین و سریع ترین گردشگر جهان از کیش

گردشگر آمریکایی در سفر جهانی خود برای ثبت رکورد جوان ترین و سریع ترین جهانگرد دنیا به کیش نیز سفر کرد

بازدید جوان ترین و سریع ترین گردشگر جهان از کیشبه گزارش خبرداغ به نقل از   روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، تیلور دیمنبرون جهانگرد آمریکایی 23 ساله که قصد دارد نام خود را به عنوان جوان ترین و سریع ترین جهانگرد زن در کتاب گینس ثبت کند در ادامه سفر خود از جزیره کیش دیدن کرد.

این جهانگرد آمریکایی که اهل شهر توسکالو واقع در ایالت آلاباما است و قصد دارد به تمامی  195 کشور مستقل جهان سفر کند تا کنون به تمام کشورهای کارائیب، آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی (به جز ونزوئلا)، اروپا  و همچنین بیشتر کشورهای خاورمیانه و آسیا و تعدادی از کشورهای اقیانوس آرام سفر کرده است.

وی که از نپال به دبی رفته بود صبح روز چهارشنبه 23 فروردین از دبی به کیش وارد شد و امروز پنجشنبه جزیره کیش را به مقصد امارات متحده عربی ترک می کند.

تیلور دیمنبرون  با اشاره به اینکه سفر به کیش به دلیل عدم نیاز به ویزا برای وی بسیار آسان و ارزان بوده است گفت: یکی از هتل های بخش خصوصی حامی مالی من برای سفر به کیش بود.

این خانم آمریکایی در سفر کوتاه خود به کیش  از مکان های دیدنی این جزیره از جمله درخت سبز، حریره، کلبه حور، کشتی یونانی، و ساحل سیمرغ بازدید کرده و در کنار بزرگترین سازه لنگر جهان که در گینس ثبت شده و در مقابل رستوران شاندیز قرار دارد عکس گرفت.

وی با اشاره به جذابیت های فراوان دریا و ساحل مرجانی کیش از تصمیم قاطع خود برای سفر دوباره به کیش خبر داد و افزود:  پس از اتمام این تور حتما دوباره به کیش سفرکرده و از تفریحات و جاذبه های این جزیره زیبای مرجانی بیشتر بهره می برم.

این جهانگرد آمریکایی همچنین متذکر شد زیبایی و آرامش بی نظیر جزیره کیش را هیچ گاه فراموش نخواهم کرد.

تیلور دیمنبرون در ادامه با تاکید بر ارزش تجربیاتی که در سفرها به دست آورده و تاثیر آنها در شناخت بیشتر مردم جهان گفت: من مهربانی و اشتیاق مردم برای کمک کردن به دیگران در تمام کشورهای جهان دیده‌ام و در ارتباط برقرار کردن و صحبت کردن با دیگران، پیشرفت کرده‌ام.

وی افزود: در چند ماه گذشته بیش از آن چه  تصور می‌کردم، یاد گرفته‌ام. توانستم دنیا را ببینم و با مردم شگفت‌ انگیز جهان آشنا شوم. در مورد فرهنگ‌های مختلف و تاریخ ملت‌ها، اطلاعات زیادی به دست آوردم و رشد بسیاری کردم.

این جهانگرد آمریکایی  افزود: به عنوان فردی که در تمام مدت زندگیش با اضطراب‌های شدید اجتماعی سر و کار داشته، سفرهای من، چالش‌هایی برای رو به‌ رویی با آن‌ها است.

به گفته تیلور دیمنبرون بزرگ‌ترین منطقه‌ای که  هنوز در لیست سفر وی باقی مانده، آفریقا و کشورهای اقیانوس آرام، است.

وی تا کنون از 123 کشور جهان دیدن کرده و تا سپتامبر امسال که 24 ساله خواهد شد فرصت دارد تا از 70 کشور باقیمانده در فهرست خود بازدید کند.

گفتنی است آخرین رکورد جهانی جوان‌ترین فردی که به تمام کشورهای مستقل جهان رفته است، متعلق به جیمز آسکیت از انگلستان، است که سفرهای خود را در ۲۴ سالگی با مجموعا ۱۹۲ روز سفر، به اتمام رساند.

Let’s block ads! (Why?)

Source: فرهنگی

توفان شدید مناره تاج محل را خراب کرد+عکس

طوفان شدید که با وزش بادی با سرعت بیش از 130 کیلومتر در ساعت همراه بود، باعث تخریب و ریزش یکی از مناره های بنای تاریخی تاج محل در شهر آگرا شد.

توفان شدید مناره تاج محل را خراب کرد+عکس

به گزارش خبرداغ ،در روز پنجشنبه، یک مقام ایالتی گفت:
این مناره 6 متری که ‘دروازه روضه’ نام داشت در نیمه شب چهارشنبه به دلیل
وزش باد شدید سقوط کرد. این درحالی است که یک گنبد سفید کوچک در مجموعه تاج
محل نیز به دلیل این توفان صدمه دیده است.

مقامات هندی همچنین اعلام کردند، مقبره اصلی تاج محل نیز در طول 40 دقیقه توفان و بارندگی شدید دچار آسیب های جزئی شده است.

در
اوایل ماه جاری به دلیل حمله حشرات، آلودگی ایجاد شده توسط خزه های سبز و
سیاه بر روی سنگ مرمر سفید تاج محل پدیدار شد. این آلودگی ها که توسط یک
نوع خاص حشره ایجاد می شوند به یک امر عادی در بخش های مختلف تاج محل تبدیل
شده است. مجموعه تاریخی تاج محل همه ساله به مدت پنج ماه شاهد حمله شدید
حشرات می باشد.

تحقیقات
اولیه نشان می دهند که آلودگی شدید رودخانه یامونا که از نزدیکی تاج محل
عبور می کند دلیل افزایش حمله حشرات به این محل تاریخی است.

درهمین
حال بر اساس گزارش دولت اوتار پرادش، روز گذشته بر اثر بارش شدید تگرگ در
منطقه براج 15 نفر کشته و 24 نفر دیگر مجروح شدند. یک ستون در مسجد شاه گنج
که یک اثر تاریخی دارای شهرت جهانی در همین ایالت است نیز سقوط کرده است.

گزارش
ها نشان می دهد که در سال جاری 35 نفر در ایالت اوتار پرادش به دلیل وقوع
توفان و بارندگی شدید جان خود را از دست داده اند و 80 درصد از محصولات
کشاورزی این ایالت نیز صدمه دیده اند.

تاج محل در سال 1631 میلادی توسط شاه جهان امپراتور مسلمان مغول به عنوان مقبره برای همسر خود «ممتاز محل» احداث شده است.

بر
اساس آمار دولتی هند در سال 2016 میلادی، نزدیک به هفت میلیون نفر از این
مکان بی نظیر که یکی از هفت شگفتی معماری تاریخ جهان است بازدید می کنند.

به گزارش ایرنا ، برخی
دست اندرکاران محلی گردشگری در شهر آگرا، مقامات دولت ایالتی را متهم می
کنند که تمام توجه خود را به ارتقای گردشگری مذهبی به نفع آثار باستانی
مربوط به هندوها معطوف کرده اند.

Let’s block ads! (Why?)

Source: فرهنگی